Кафедра економіки та безпеки бізнесу

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансова статистика» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок кількісної оцінки економічних явищ і процесів, що відбуваються у фінансовій системі.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є визначення кількісних закономірностей масових суспільно-економічних явищ та процесів, які пов’язані з фінансовою сферою.

Викладач: к.е.н., доц. Польова Тетяна Володимирівна