Робоча програма дисципліни створена відповідно до освітньої програми магістрів спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації "Ресторанні технології"