Курс "Методологія і організація наукових досліджень" - спеціальна дисципліна, яка формує фахівця спеціальностей 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (спеціалізації "Товарознавство та комерційна логістика", "Митна справа"),181 "Харчові технології" (спеціалізація "Ресторанні технології"), 241 "Готельно-ресторанна справа" (спеціалізація "Готельно-ресторанна справа"), 242 "Туризм"(спеціалізація "Міжнародний туристичний бізнес") на рівні магістра. Одним з перших питань компетенції магістра є - проведення наукових досліджень з відповідної галузі знань, підготовка до самостійного опрацювання випускної кваліфікаційної роботи (проекта) магістра.