Теплотехніка – галузь техніки, яка виробляє, транспортує, перетворює та використовує тепло.

У курсі "Теплотехніка" вивчаються основні закони технічної термодинаміки та теорії теплообміну, які необхідні для розрахунку режимів роботи, конструювання та експлуатації теплових та ходильних пристроїв, що використовуються у закладах ресторанного господарства.