Навчальний курс «Прикладна механіка» призначений для формування у студентів цілісного уявлення про процеси та явища, що відбуваються у машинах та механізмах при їх експлуатації.

Отримані в навчальному курі знання та вміння допоможуть аналізувати роботу механізмів , які використовуються у закладах ресторанного господарства й приймати вірні рішення про подальшу їх експлуатацію та удосконалення.