Електротехніка - це загально інженерна дисципліна, яка вивчає способи одержання, перетворення, передачі та використання електромагнітної енергії, а також принцип дії та конструктивні особливості електричних машин та пристроїв.

Мета курсу: сформулювати у студента цілісне уявлення про процеси та явища, що відбуваються в електричних машинах при їх експлуатації.

Предмет курсу: електричні  машини, терміни та символи.

Змістовні модулі: Електричні машини. Трансформатори. Електричне освітлення. Електропостачання підприємств харчової промисловості. Економія електричної енергії.