Дисципліна «Рекламні технологіі» розглядає технологічні аспекти реклами, пов'язані з розробкою творчої концепції реклами, та її виробництвом. Вона має на меті формування у студентів базового комплексу знань і навичок, необхідних для  створення та розміщення реклами, ознайомлення майбутніх маркетологів з термінологією, понятійним апаратом, який застосовується в рекламі.