Мета навчальної дисципліни: формування теоретичних знань та практичних навичок маркетингового планування продукту, оптимізації товарної політики та розроблення товарів і послуг ринкової новизни.
Завдання навчальної дисципліни: вивчення теорії маркетингової товарної політики організацій, набуття умінь і навичок визначення конкурентоспроможності та місця товару на ринку, підвищення ефективності управління плануванням і розроблянням продукту, упаковки, товарної марки.
Предмет навчальної дисципліни: закономірності й методи визначення, створення і підтримування конкурентоспроможного товарного пропонування.