Мета навчальної дисципліни: формування у студентів комплексу теоретичних знань, оволодіння сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками у галузі маркетингових комунікацій в сфері туризму.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення теоретичних понять категорій маркетингових комунікацій, процесу планування, організації та реалізації комунікаційних проектів на підприємствах туристичного бізнесу.

Предмет навчальної дисципліни: ефективність маркетингових комунікацій та їхня роль у досягненні цілей туристичних компаній, взаємовідносини між участниками комунікаційного процесу.