Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх спеціалістів комплексу теоретичних знань, оволодіння сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками у галузі інформаційних війн.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення теоретичних понять, категорій інформаційних війн, опанування методичного апарату організації інформаційних комунікацій, планування, розробки та реалізації інформаційної кампанії, визначення факторів психологічного впливу інформації на споживачів. .

Предмет навчальної дисципліни: новітні комунікаційні технології використовувані як засіб ведення інформаційних війн у суспільстві