Мета навчальної дисципліни: формування у студентів комплексу теоретичних знань, оволодіння сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками  розробки та реалізації маркетингових стратегій, стратегічного планування та використання методів стратегічного аналізу в умовах галузі.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення сутності і сфери стратегічного маркетингу; SWOT-аналіз,  визначення конкурентних переваг підприємства на ринку; розробка ефективних конкурентних стратегій; стратегічне управління «портфелем бізнесу» підприємства.

Предмет навчальної дисципліни: стратегічна маркетингова діяльність підприємства в ГБ.