Предметом вивчення навчальної дисципліни є органи почуттів людини, особливості проведення сенсорного аналізу визначених груп товарів, класифікація та застосування сучасних методів сенсорного аналізу.

Мета вивчення навчальної дисципліни «Сенсорний аналіз» полягає у формуванні у студентів системи знань з психофізіологічних основ сенсорного аналізу, засвоєнні методів та методології проведення сенсорного аналізу.

Завдання навчальної дисципліни:

- набуття навичок сенсорного аналізу на основі вивчення основних видів відчуттів людини та факторів, що впливають на їх вразливість;

- формування сенсорної пам'яті студентів;

- вивчення систематики, сутності та особливостей застосування методів сенсорного аналізу;

- застосування методів статистичної обробки даних сенсорної оцінки.