Дисципліна «Реклама» розглядає роль реклами в суспільстві і маркетингу, особливості реклами де-яких видів економічної діяльності та товарів, формує уявлення про психологічні аспекти реклами, навчає правилам розробки рекламних звернень та формує вміння конструювати інтегрований рекламний вплив на споживачів для просунення товарів та брендів.