Мета навчальної дисципліни: формування науково-практичних знань та практичних навичок створення та управління брендами.
Завдання навчальної дисципліни: вивчення сучасних науково-практичних положень про процеси створення та управління брендом, побудови архітектури і механізми контролю рівня його розвитку та набуття навичок аналітичної, творчої та інноваційної діяльності при проектуванні, просуванні та капіталізації брендів.
Предмет навчальної дисципліни: теорія і практика створення та управління брендами.