Мета навчальної дисципліни: формування науково-практичних знань із методології наукових досліджень та практичних навичок її застосування в професійній діяльності.
Завдання навчальної дисципліни: розкриття теоретичних і організаційних основ наукових досліджень; формування навичок самостійного розв’язання науково-практичних завдань.
Предмет навчальної дисципліни: процес наукового дослідження.