Навчальна дисципліна "Маркетингова діяльність підприємства" охоплює низку теоретичних та практичних аспектів управління маркетингом на підприємстві. Розглядаються питання організації та планування маркетингової діяльності, оцінки її ефективності, інформаційне та методичне забезпечення тощо.

В результаті вивчення дисципліни "Маркетингова діяльність підприємства" студенти отримають знання теоретико-методологічних основ маркетингової діяльності пдприємства, вміння та навички використання практичного інструментарію управління маркетингом на підприємстві.