Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування компетенцій необхідних для побудови ефективних систем активних продажів і прямого маркетингу.

Мета дисципліни «Прямий маркетинг» - є формування компетенцій необхідних для побудови ефективних систем активних продажів і прямого маркетингу.

Завдання вивчення дисципліни «Прямий маркетинг»: розгляд основних понять і теорій прямого маркетингу; знайомство студентів з технологіями вивчення ринку; практичне освоєння навиків вирішення маркетингових завдань.