Дисципліна «Маркетинг» вивчає процеси і методи задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку. Метою дисципліни є формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.