У сучасних умовах кожне підприємство зацікавлено в ефективному управлінні своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому необхідно знати, як аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу та успішно управляти втіленням у життя маркетингових зусиль.

Метою дисципліни є засвоєння теоретичних основ та опанування практичних навичок стратегічної маркетингової діяльності фірми.  Основні завдання дисципліни: засвоїти сутність і зміст маркетингового середовища та його вплив на стратегічну діяльність фірми; опанувати методику маркетингового стратегічного аналізу та його інструментів