Мета дисципліни «Продакт плейсмент» - дати студентам, що спеціалізуються в області маркетингу і реклами, системне  уявлення про основні засоби, способи і інструменти, вживані при створенні  рекламних продуктів; розглянути процес використання технології РР в художніх  творах і отримати досвід організації даного процесу. Предметом вивчення навчальної дисципліни є засоби і способи вживання продакт плейсмент, чинники, які необхідно враховувати при  використанні технології продакт плейсмент; особливостей чинників використання технології продакт плейсмент.