Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних знань щодо розроблення та реалізації маркетингової цінової політики, висвітлення питань ціноутворення на нові і традиційні товари та послуги, які виробляють і надають підприємства. 
Завдання навчальної дисципліни: ознайомлення з теоретико-методологічною базою маркетингової цінової політики; оволодіння практичними вміннями і навичками маркетингового ціноутворення. 
Предмет навчальної дисципліни: маркетингові процеси ціноутворення.