Програма вивчення варіативної дисципліни «Оздоровче харчування» призначена для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю підготовки 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві» галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції».

Головне завдання курсу - навчити студентів, опираючись на власні знання вже засвоєних професійно-орієнтовних дисциплін, виконувати моніторинг сучасних технологій продуктів харчування ресторанного господарства і з урахуванням вимог щодо оздоровчого харчування, розробляти інноваційні технології харчових продуктів оздоровчого призначення.