Мета вивчення навчальної дисципліни «Експертиза в міжнародній торгівлі» полягає у набутті студентами теоретичних знань і практичних навичок щодо проведення експертизи різних груп товарів, сировини, матеріалів, обладнання, робіт та послуг в міжнародній торгівлі, ідентифікаційної експертизи товарів і оформленні результатів таких експертиз.

Завдання навчальної дисципліни:

- вивчення правил та порядку проведення різних видів експертиз в міжнародній торгівлі;

- розширення уявлення про принципи та об’єкти міжнародної торгівлі, основи митної політики, зовнішньоторговельні угоди;

- засвоєння методів, що використовуються для експертизи товарів у міжнародній торгівлі.