Метою дисципліни «Патентознавство» є підготовка  висококваліфікованих фахівців, які вільно володіють знаннями щодо системи інтелектуальної і промислової власності у винахідницькій і патентно-ліцензійній діяльності, міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності, авторського і суміжних прав, а також практичної роботи з нормативно-правовими актами та патентною документацією. Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів фаху з питань: вивчення системи інтелектуальної власності; визначення авторського та суміжних прав; ознайомлення з патентною інформацією та документацією; набуття вмінь проводити патентні дослідження; вивчення нормативно-правових актів щодо охорони прав на об’єкти права інтелектуальної власності; визначення економічної ефективності використання об’єктів інтелектуальної власності.