Метою викладання навчальної дисципліни «Бренд-менеджмент» є формування науково-практичних знань та практичних навичок створення та управління брендами на ринку готельно-ресторанних послуг.

Завдання дисципліни – вивчення сучасних науково-практичних положень про процеси створення та управління брендом, побудови архітектури і механізми контролю рівня його розвитку та набуття навичок аналітичної, творчої та інноваційної діяльності при проектуванні, просуванні та капіталізації брендів на ринку готельно-ресторанних послуг.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і практика створення та управління брендами на ринку готельно-ресторанних послуг.