Мета дисципліни - формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок щодо організації, управління, реалізації та контролю мерчандайзингової діяльності виробничих і рітейлорських організацій.

Завдання дисципліни: вивчення системи методів і алгоритмів формування мерчандайзингових стандартів на підприємстві та набуття навичок стимулювання збуту в роздрібних торговельних підприємствах різних типів категорізації та пріоритетності.