Мета навчальної дисципліни: формування науково-практичних знань та практичних навичок створення та управління брендами на ринку готельно-ресторанних послуг. 
Завдання навчальної дисципліни: вивчення сучасних науково-практичних положень про процеси створення та управління брендом, побудови архітектури і механізми контролю рівня його розвитку та набуття навичок аналітичної, творчої та інноваційної діяльності при проектуванні, просуванні та капіталізації брендів на ринку готельно-ресторанних послуг. 
Предмет навчальної дисципліни: теорія і практика створення та управління брендами на ринку готельно-ресторанних послуг.