Метою викладання навчальної дисципліни є набуття знань про методи й технології творчості у рекламі різними засобами мас-мeдia та поліграфії, формування креативного мислення, практичних навичок та вмінь у сфері реклами, а також використання спеціальної та довідкової літератури з творчої діяльності в практичній господарській діяльності.

Завдання дисципліни полягає в освоєнні основних напрямків творчої діяльності в рекламі; принципів і методичних підходів до генерації нових ідей у рекламі з позицій різних творчих шкіл; набуття вмінь аналізу ефективності рекламних звернень в різних засобах інформації.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є креативність як спосіб мислення і процес творчості.