освітньо-кваліфікаційний рівень

спеціаліст

 

галузь знань

18 Виробництво та технології

 

спеціальність

181 Харчові технології

 

спеціалізація

Технології в ресторанному господарстві