Навчальну дисципліну «Ресторанний креатив» призначено для підготовки магістрів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Ресторанні технології» / «Технології в ресторанному господарстві».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є новітні стандарти сервісу та форми надання професійних послуг, нова філософія підходу до створення і пропозиції меню, сучасні напрями і наукові концепції використання просторових, продовольчих та трудових ресурсів.